Wedstrijdvoorwaarden

Sluitingsdatum

Inzendingen voor de Upload Klassiek videocompetitie moeten uiterlijk 25 juni 2013 om 23.59 uur bij www.uploadklassiek.nl binnen zijn. Door een filmpje in te sturen, gaat iedere deelnemer akkoord met deze officiële regels en garandeert dat de inzending aan de voorwaarden voldoet. Deze wedstrijd wordt bepaalt door de kwaliteit van de filmpjes en niet door kans of geluk.

Eisen aan de inzendingen

Filmpjes van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • Filmpjes moeten op een online videokanaal geüpload zijn, zoals bijvoorbeeld YouTube of Vimeo.
  • Filmpjes mogen niet meer voor de deelnamedatum zijn gemaakt en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen.
  • Het filmpje moet een werk van origineel materiaal zijn, gemaakt door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat het ingestuurde filmpje een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten of intellectuele rechten van een enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in het filmpje heeft.
  • De verplicht te gebruiken soundtrack van de film wordt uitsluitend ten behoeve van deze competitie ter beschikking gesteld door Sony en is te downloaden van de website www.uploadklassiek.nl. Er mogen op geen enkele wijze wijzigingen in de soundtrack worden aangebracht.
  • Het ingestuurde filmpje mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • Alle inzendingen moeten uiterlijk 25 juni 2013 om 23.59 uur ontvangen zijn op de website www.uploadklassiek.nl.

Jurering

De jury kiest het winnende filmpje. Dit filmpje wordt tijdens de voorstellingen van Upload Klassiek in 2013 vertoond. De première is op dinsdag 9 juli 2013 in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. De winnaar krijgt een uitnodiging hierbij aanwezig te zijn. De winnaar krijgt per e-mail bericht van de uitslag. De uitslag van de jury is bindend en er kan geen communicatie plaatsvinden tussen de jury en de inzenders en/of de winnaar.

Publicatietoestemming

Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan Upload Cinema en Het Concertgebouw om het filmpje te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken om Upload Klassiek en de Robeco SummerNights te promoten, in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: vertoning in de uiteindelijke voorstellingen van Upload Klassiek, publicatie op de websites van Upload Klassiek, Upload Cinema, Het Concertgebouw, Robeco SummerNights en de (websites van) concertzalen waar de voorstelling Upload Klassiek eventueel later nog opgevoerd wordt.

Publicatietoestemming van derden

Als het filmpje enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen in het filmpje voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van het filmpje, van alle overdracht en toestemming om het filmpje te publiceren. Als een persoon in het filmpje minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij Upload Cinema, Het Concertgebouw en haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

Recht tot uitstel of annulering

Als om wat voor reden dan ook de wedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computer virussen, bugs, worms, trojanhorses, fraude, technische problemen of andere redenen waar Upload Cinema/Het Concertgebouw geen controle over hebben en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Upload Cinema/Het Concertgebouw het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen.

Persoonsgegevens

Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, verwerkt, gedeeld en op andere voor het doel en binnen de context van de wedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze spelregels gebruikt mogen worden.